Tindaklanjut Kerjasama Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan Jurusan Kejuruteraan Awam Universitas Pendidikan Sultan Idris

Prodi Teknik Bangunan, Universitas Negeri Semarang demi mewujudkan Tahun 2017 sebagai tahun reputasi menjalin kerjasama dengan Jurusan Kejuruteraan Awam, Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia. Dra. Sri Handayani, M.Pd selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Koordinator Prodi Teknik Bangunan berkoordinasi dengan Dr. Arasiah selaku Wakil Dekan bidang akademik, UPSI, Malaysia untuk pelaksanaan mutual credit transfer mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan, Unnes dan UPSI. Pembahasan mutual credit transfer ini sendiri diawali dengan rapat koordinasi penyataraan mata kuliah untuk diambil oleh mahasiswa yang akan mengambil credit transfer dari masing – masing institusi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *